Privaatsuspoliitika

Aiasõber austab Teie privaatsust ja käsitleb Teie poolt Aiasõbrale avaldatud teavet konfidentsiaalselt kooskõlas kõigi siseriiklike ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Mõisted

 • Müüja – Aiasõber OÜ reg nr 10209468, aadress Ändi tee 18, Tüki küla, 61411 Tartu, Tartu maakond, Eesti vabariik. Klienditeeninduse number +372 552 9369, edaspidi Aiasõber;
 • Aiasõber – elektrooniline pood aadressil www.aiasober.ee ja/või www.aiasober.com ja/või punktis 1.1. nimetatud asukohas tegutsev aiandi müügiplats;
 • Klient – füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega või juriidiline isik;
 • Koostööpartner – Aiasõbra e-poes või aiandis kaupu või teenuseid pakkuv juriidiline keha või eraisik;
 • Konto – kliendi Aiasõbra lehel registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum;
 • Aiasõber kontod – Aiasõbra kontod sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook, Twitter, Instagramm, LinkedIn jms, mis annavad teavet Aiasõbra e-poe ja aiandi toodete ning teenuste kohta;
 • Teenused – kõik Aiasõbra poolt kliendile pakutavad teenused;
 • Parool – Kliendi poolt määratud kombinatsioon tähtedest ja numbritest, mis võetakse kasutusele esimesel Aiasõbra kliendiks registreerimise sammul. Parool on vajalik edaspidiseks kontole sisselogimiseks;
 • Küpsis (cookie) – väike fail, mis saadetakse Aiasõbra e-poodi külastava kliendi seadmesse. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist;
 • Tellimistingimused – kinnitatud Aiasõbra müügieeskirjad;
 • Otseturundus – tegevus, mille eesmärk on e-posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile Aiasõbra kaupu ja teenuseid või küsida Kliendi arvamust kavandatavate kaupade pakkumiseks või teenuste osutamiseks.

Üldsätted

Aiasõber OÜ Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse Aiasõbra teenuseid.

Privaatsuspoliitika on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.

Klient kinnitab Aiasõbra lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav Aiasõbra lehel. Iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib Aiasõbras müügitehingu, annab kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.

Aiasõbra leht sisaldab linke teiste ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele ning et Müüja ei ole vastutav taoliste veebilehtede ega nende poolt pakutava privaatsuspoliitika tingimuste ja esitusviisi eest. Klient peab taolistel juhtudel end Aiasõbra lehel reklaamivate ettevõtete reeglite, Privaatsuspoliitika ja teiste dokumentidega kurssi viima.

Kliendil on võimalik Aiasõbra lehel ost sooritada kas end eelnevalt kliendiks registreerides või ilma registreerimata. Ilma registreerimata ostu puhul on Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-postiaadress ja kohaletoimetamise aadress. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.

Isikud, kes soovivad end Aiasõbra lehel registreerida, peavad esitama enda kehtiva e-postiaadressi ja seadma parooli. Sel moel loob klient endale konto. Kliendi konto loomisel küsime järgmist infot: Kliendi nimi, telefoninumber, e-posti aadress. Klient on vastutav antud andmete õigsuse eest. Kliendile antakse registreerides kasutaja-ID. Kliendil on õigus igal ajal muuta ja/või täiendada isikuandmeid kontol või kustutada Aiasõbras oma konto. Konto kustutamiseks tuleb võtta meiega ühendust e-posti teel aadressil aiasober@aiasober.ee.

Aiasõbra Kliendi isikukood on nõutud juhul, kui Klient soetab kaupu maksetähtajaga, järelmaksuga või sooritab ostu Aiasõbra Koostööpartnerilt

Müüjal on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:

 • E-posti aadress – vajalik Kliendile tellimusekinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve, kasvatusjuhised, liigikirjeldused jms) saatmiseks; Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.
 • Telefoni number – vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info edastamiseks, sealhulgas selleks, et teavitada klienti koos tellimuse numbriga, kui kaup on valmis üleandmiseks pakiautomaadi või mõne muu postiteenuse kaudu tellimuse teinud tellijale teate edastamiseks sellest, kuidas on võimalik tellimus kätte saada; Kliendiga ühenduse võtmiseks Kasutamistingimustes sätestatud juhtudel või Kullerteenuse kasutamisel kauba üleandmise kokkuleppimiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks. Kiireks teavitamiseks, kui klient on aiandisse unustanud või kaotanud oma asju või dokumente.
 • Isikukood ja isikut tõendav dokument – vajalik Kliendile tellimuse vormistamiseks kasutades maksetähtaega arvete tasumisel isiku samasuse tuvastamiseks.

Aiasõber.ee veebilehel ostude turvalisuse tagab  SSL (ingl. Secure Socket Layer) sertifikaat.

Isikuandmete säilitamise ja kasutamise kord

Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada Aiasõbra teenuseid (sh õigus osaleda kampaaniates).

Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil.  Isikuandmeid säilitatakse seitse kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse.

Müüja kohustub Kliendi isikuandmeid mitte avaldama kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:

 • kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;
 • teenuse osutamiseks või Aiasõbra Koostööpartneritelt kauba või teenuse tellimiseks, kui kohaletoimetamisel on vajalikud Kliendi isikuandmed;
 • õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis;

Kliendile kehtivad järgmised õigused:

 • esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-postiaadressile;
 • esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel;
 • esitada Müüjale taotlus e-posti teel aiasober@aiasober.ee, et paluda tühistada oma konto või peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätestatud tingimusi;
 • mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada Aiasõbra lehelt ka kaupu ega teenuseid;

Sissetulevad ja väljaminevad kõned võidakse salvestada ja säilitada tulenevalt arvete tasumisest ja pretensioonide esitamise ajast.

Müüja säilitab Kliendi tellimusega seotud andmeid kuni seitse (7) kalendriaastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohustuste ning kliendile tema ostja- ja tarbijaõiguste realiseerimine (nt kauba tagastamine; garantii; kauba tagasikutsumine; maksuõigusest tulenev; isikute esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine).

Klient on kohustatud kaitsma oma kasutajanime, parooli ja teisi andmeid. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ka Müüjal on keelatud isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast seoses oma kontoga Aiasõbras, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada.

Selleks, et kindlustada Aiasõbra teenuste täielik kvaliteet, kasutab Aiasõber oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja või Müüja Koostööpartnerid salvestavad, lisaks on Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi Aiasõbra e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada. Kliendil on õigus küsida Aiasõbra  Koostööpartneritelt, milliseid küpsiseid nemad kasutavad.

Teist tüüpi küpsised – kasutatakse informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja just teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu.