Aiasõber OÜ klientide rahulolu uuringu kokkuvõte

Täname kõiki, kes meie kliendi rahulolu küsitlusele vastasid. Kokku osales uuringus 252 isikut, kellelt laekus hulgaliselt ettepanekuid teeninduse ja istikute kvaliteedi parandamiseks, aga ka tagasisidet heast teenindusekogemusest.

Uuring viidi läbi eesmärgiga muuta Aiasõbra tegevus veelgi kliendikesksemaks, et saaksime pakkuda rohkem seda, mida kliendid soovivad ja viisil, mis on neile sobivam. Meie eesmärk on teenindada oma kliente nii, et nad tahaksid meid soovitada ka oma naabritele ja sõpradele.

Populaarseimad tootegrupid on uuringu põhjal püsililled (233 vastanut), seemned (215) ja lillesibulad (208). Selgus ka, et suvelillede (160) ning rõdukasti ja amplitaimede (154) vastu on suur huvi. Ligemale 60% vastanutest ostab neid 1-3 korda aastas. See teadmine annab meile kinnitust laiendamaks oma sortimenti näidatud suunas.

Ostuotsuse tegemisel peavad kliendid kõige olulisemaks istiku üldist kvaliteeti, tervelt  77,4% vastanutest pidas seda väga oluliseks. Kuid väga oluline klientide jaoks ka müüjapoolne asjatundlikus (57,5%) ning istikute hind (32,5%).

243 vastajat on valmis soovitama Aiasõbra istikuid ja teenindust ka teistele. Heaks või väga heaks peetakse teenindust, kodulehe informatiivsust  ja tellimuste kätte toimetamist, vastavalt 96,4%, 92,9% ja 90,5%. Istikute kvaliteeti peeti heaks või väga heaks 88,5% vastanute poolt. Täiesti rahulolematuid kliente on alla 1%.

Oleme kogu saadud tagasisidet põhjalikult analüüsinud ja kavandanud lähiajal jõudu mööda oma tegevuses sisse viia rea uuendusi.

Sortimendi, eriti püsilillede valiku laiendamine, uute kaubagruppide eelkõige suvelillede ja amplitaimede sortimenti võtmine ja istutusmaterjali väikehulgimüügi käivitamine.

Kodulehe kaasajastamine ja klientidele kasutajasõbralikumaks muutmine. Olulisteks uuendusteks saavad olema kasutajapõhine sisselogimine, varasemate tellimuste vaatamine ja pangalingid. Mugavamaks muutub taimede otsimine ja filtreerimine erinevate tunnuste järgi.

Postimüügis istikute paremaks pakendamiseks ja taimede vigastamise vähendamiseks transpordil viime kollektiivis läbi senisest põhjalikuma õppuse. Pakendamisel arvestame varasemast enam taimede suurust ja nende postiga saadetavust.

Lisaks laekus mitmeid muid asjalikke ettepanekuid, millega hakkame järjest jõudumööda tegelema.

Toredat ja värvideküllast peatset iluaiandusliku hooaja algust soovides,

Aiasõber – sõber Sinu kõrval!