Taimetervise osakond - palju kära, vähe villa!

Ikka veel kohtab inimesi, kes küsivad: mis teil seal Aiasõbras möödunud suvel toimus? Silmas peetakse taimetervise osakonna tegevust taimehaiguste tuvastamisel. Et meie klientidele adekvaatset ja tõetruud ülevaadet läinusuvistest taimetervisealastest juhtumistest Aiasõbras anda, seadsime kodulehel sisse KKK küljel küsimuste ja vastuste rubriigis teema: Aiasõber küsib - PMA Taimetervise osakonna töötaja vastab. Otselink küsimustele - vastustele on http://www.aiasober.ee/aiasõbrast/kkk/ Püüame Taimetervise osakonna juhtisikutele küsimuste esitamise abil jõuda toimunu tegelikku sisusse. Praeguse versiooni kohaselt tundub, et taimetervise eest võitlejad tahtsid teiste hirmuks suure kisa ja käraga ühe väikese firmakese piltlikult öeldes üles puua, et teisi distsiplineerida sellisel moel. Kuid eks lugege ise ja püüdke ära arvata, mis tegelikult toimus. Meile jäi kogu jant segaseks.

Aiasõber on kahe käega selle poolt, et taimetervist tuleb kaitsta ja ohtlike taimehaiguste levikut tuleb otsustavate meetmetega piirata. Samas on Aiasõber seisukohal, et meetmed peavad lähtuma selgetest üheti mõistetavatest põhimõtetest ja meetmeid tuleb rakendada proportsionaalselt. Oleme veendunud, et taimetervise valdkonnas vastutavatel ametikohtadel töötamine nõuab lisaks väga heale erialasele pädevusele veel ka sotsiaalset empaatiavõimet ja oma rolli õigesti positsioneerimise oskust taimede maailmas, inimühiskonnas ja looduses tervikuna.