Esteetilisem elukeskkond - kõrgem miljööväärtus!

Aiasõber on alustanud Leaderi projektitoetusega projekti "Esteetilisem elukeskkond - kõrgem miljööväärtus!" elluviimist. Projekti eesmärgid on:

1. Luua materiaalne baas haljastus- ning aiahooldusteenuste osutamiseks, mis parandavad inimeste elukeskkonda ja muudavad selle kaunimaks ning esteeliselt nauditavamaks. 2. Samuti teenuste mitmekesistamine ja uute kaasaegsete tehnoloogiliste rakenduste kasutuselevõtt. 3. Kliimast tingitud sesoonsuse mõju (aianduse ja põllumajanduse valdkonna spetsiifiline eripära) vähendamine äritegevusele. 4. töötajate parem kindlustatus aastaringse tööga, parem seotus ettevõttega läbi tasuva töökoha. 5. Teenuste mitmekesistamise kaudu parandada ettevõtte konkurentsivõimet ja suurendada ettevõtte jätkusuutlikkust tervikuna.

Projekti raames planeerime lähiaastatel käivitada hulk mitmesuguseid teenuseid, mida Aiasõber seni pole osutanud. Tulemused, milleni soovime jõuda on lühidalt kokku võetud allpool. Käivitatavad teenused: haljastuse ja/või selle osade rajamine, ka hooldamine. Hakkame muuhulgas teostama istutusalade, hekkide, murude rajamist, hooldust, renoveerimist, istutama ilutaimi, puid ja põõsaid. Nõustama kliente ja osutama võimaluste piires muid soovitud rohetöödega seotud teenuseid. Näiteks aiarajatiste survepesu, lihtsamad keevitustööd, veepumpamine, külmkasvuhoonete kütmine jms. Lisaks plaanime käivitada maamajapidamistööde teenuste paketi, mille raames teostame küttepuude lõhkumist, lumetõrjet hoovides, hoonete ümbruses ja käiguradadel, majapidamisinventari parandamist, istutusalade kastmist eraldatud ja elektrivarustuseta paikades, niitmist, jäätmaade koristamist ja korrastamist jms.

Meie käsutuses on tööde teostamiseks kompaktlaadur Avant 635 koos paljude haakeseadmetega, haagis selle transportimiseks, lumepuhur, mootorpump, murutraktor, trimmer, survepesur, diisel generaator, puulõhkumismasin, ja muu vajalik tehnika. Meie klientide sihtrühmaks on juriidilised ja eraisikud Tartumaa piirkonnas ja kogu Eestis - maakodude omanikud, aiapidajad, haljasalade, maa-alade omanikud jpt. kes võivad vajada haljastus- ja majapidamisteenuseid, mis parandavad nende elukeskkonda.

Projekti "Esteetilisem elukeskkond - kõrgem miljööväärtus!" oodatavad tulemused on; 1. Aiasõbra poolt osutatavate teenuskordade arvu kasv kuni ca 100 korrani aastas ja käibe kasv vähemalt 20% kahe aasta jooksul pärast projekti elluviimist. 2. Luuakse üks aastaringne täistööajaga töökoht ühele kohalikule elanikule. 3. Väheneb hooajalisuse mõju ettevõttele, pikeneb aktiivne müügiperiood. 4. Kliendid, kes ostavad istikuid, saavad nüüdsest ka laia valiku teenuseid lisaks tellida. 5. Haljastusteenuste osutamine loob soodsad tingimused ka istutusmaterjali ja ilutaimede pakkumisele. 6. Laieneb kliendibaas, mis aitab kaasa Aiasõbra jätkusuutlikule tegutsemisele.

Aiasõber - sõber Sinu kõrval!